KeywordsAnalysis.eu е инструмент за проверка на ключови думи за историята им и за анализ на най-добрите ключови думи на български език. Проверете детайли и анализирайте конкуренцията за всяка ключова дума с нашия инструмент.

Анализ за Топ ключови думи на български език напълно безплатно

най-конкурентните ключови думи на български езикнай-конкурентни ключови думи въз основа на броя на Домейните, в които дадена ключова дума или ключова фраза е намерена за последните шестдесет дни в сравнение с данните за всички времена
сподели тази диаграма
най-конкурентните ключови думи на български езикнай-конкурентни ключови думи въз основа на броя на URL адреси, в които дадена ключова дума или ключова фраза е намерена за последните шестдесет дни в сравнение с данните за всички времена
сподели тази диаграма
 
Дума / Фраза Обем Търсене Домейни URL АдресиСравнение
  small business insurance 36 5483 5461 11463 293 11841 42933 170659 4510 0
  compare health insurance 33 5374 1843 4959 115 7749 304284 215330 1720 0
  cheap insurance companies 23 1757 510 3061 14 36443 2146 50887 730 0
  horse insurance 23 1429 1181 3537 118 2533 7768 31164 1570 0
  филм 0 7633 16099 3205 1812 29996 126272 40896 35000 0

  Легенда

Колко пъти ключовата дума или ключова фраза е намерена в връзка Връзка (Anchor). Колко пъти ключовата дума или ключова фраза е намерена в Заглавие (Title).
Колко пъти ключовата дума или ключова фраза е намерена в адрес URL(Uniform Resource Locator). Колко пъти ключовата дума или ключова фраза е намерена в Връзка (Anchor) и Заглавие (Title).
Конкурентност на Ключова дума за адрес URL. Това е сравнението между данните от ново индексираните адреси и всички индексирани адреси на които са намерени Връзки (Anchor) и Заглавия (Title) съдържащи ключова дума или ключова фраза. Конкурентност на Ключова дума за Домейн. Това е сравнението между данните от ново индексираните домейни и всички индексирани домейни на които са намерени Връзки (Anchor) и Заглавия (Title) съдържащи ключова дума или ключова фраза.

Съвети

Можете да сортирате колоните, по всички от горепосочените критерии плюс "Обем Търсене" and "Дума / Фраза".

Сравнението между данните от новия индекс и историческия индекс се получава като разделим на новия индекс на историческия индекс.

Как да се анализират ключови думи и защо анализа на ключови думи и данни за конкуренцията им са цени и полезни?

Нашият сайт е инстумент за анализ на ключови думи. С keywordsanalysis.eu Вие имате възможността да видите колко конкурентоспособни са ключови думи/фрази в търсене на Google и можете да сравните данните за всяка една ключова дума и ключова фраза. До сега оптимизаторите трябваше да разчитат на Google Adwords като инструмент за оценка на количеството търсене и конкурентността за дадена клучова дума/фраза, както и очакваната стойност за класиране в SERP и цената за Adwords кампании. Сега с нашият инструмент за анализ на конкуренцията можете да сравните най-конкурентните думи/фрази както и да направите историческа справка за всяка по отделно.

Follow us in Google Plus: Keywords Analysis in Google+